Παιχνίδια μαθηματικών δημοτικού

Τα παιχνίδια μαθηματικών δημοτικού του dreamymemoriesProject έχουν σχεδιαστεί, ώστε να συμβάλλουν στην εξάσκηση και στην εμπέδωση της ύλης των μαθηματικών των τάξεων του δημοτικού με ευχάριστο τρόπο.

Ο σχεδιασμός των παιχνιδιών βασίζεται στις αρχές και τη φιλοσοφία του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) των μαθηματικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και στη βασική παιδαγωγική και διδαχτική αρχή σύμφωνα με την οποία η εκμάθηση πραγματοποιείται όταν δημιουργηθούν τα κατάλληλα κίνητρα τα οποία ενεργοποιούν το ενδιαφέρον του παιδιού και όταν έχει να αντιμετωπίσει μία κατάσταση-πρόβλημα στην οποία εμπλέκεται ενεργά.

Δείτε τα διαθέσιμα παιχνίδια μαθηματικών δημοτικού μέχρι στιγμής:

Κάρτες με αριθμούς από 0-12

Κάρτες με αριθμούς από 0-12 (Δωρεάν το αρχείο για εκτύπωση)
Οι Κάρτες με αριθμούς από 0-12 περιλαμβάνουν 13 κάρτες με ζώα τις φάρμας για αντιστοίχιση με τους αριθμούς από το 0 έως το 12 για εξάσκηση στην αρίθμηση και στην αναγνώριση των αριθμών. Μάθε περισσότερα...

Παγωτάκια - Αρίθμηση και αναγνώριση των αριθμών από 0 έως 10

Παγωτάκια - Αρίθμηση και αναγνώριση των αριθμών από 0 έως 10
Τα Παγωτάκια - Αρίθμηση και αναγνώριση των αριθμών από 0 έως 10 περιλαμβάνουν 11 αυγά - παζλ των 2 κομματιών για αντιστοίχιση της ποσότητας τρούφας με τον κατάλληλο αριθμό για εξάσκηση στην αρίθμηση και στην αναγνώριση των αριθμών από 0 έως 10. Μάθε περισσότερα...

Παγωτάκια - Η σειρά των αριθμών από 0 έως 10

Παγωτάκια - Η σειρά των αριθμών από 0 έως 10
Τα Παγωτάκια - Η σειρά των αριθμών από 0 έως 10 αποτελούνται από 11 παγωτάκια - παζλ 2 κομματιών για εξάσκηση στην αρίθμηση και στη σειρά των αριθμών. Μάθε περισσότερα...

Κάρτες σύγκρισης ποσοτήτων από 1-10

Κάρτες σύγκρισης ποσοτήτων από 1-10
Οι Κάρτες σύγκρισης ποσοτήτων από 1-10 περιλαμβάνουν 12 κάρτες με ζώα τις φάρμας σε 2 ομάδες για εξάσκηση στη σύγκριση ποσοτήτων και εξοικίωση με τα σύμβολα σύγκρισης >, =,<. Μάθε περισσότερα...

Ντόμινο - Πρόσθεση των αριθμών μέχρι το 5

Ντόμινο - Πρόσθεση των αριθμών μέχρι το 5 (Δωρεάν το αρχείο για εκτύπωση)
Το Ντόμινο - Πρόσθεση των αριθμών μέχρι το 5 αποτελείται από 30 κάρτες οι οποίες έχουν δύο μισά, το πρώτο μισό έχει έναν αριθμό από το 1-5 και το δεύτερο μισό μία πρόσθεση. Μάθε περισσότερα...

Ντόμινο - Πρόσθεση και αφαίρεση των αριθμών μέχρι το 5

Ντόμινο - Πρόσθεση και αφαίρεση των αριθμών μέχρι το 5
Το Ντόμινο - Πρόσθεση και αφαίρεση των αριθμών μέχρι το 5 αποτελείται από 30 κάρτες οι οποίες έχουν δύο μισά, το πρώτο μισό έχει έναν αριθμό από το 1-5 και το δεύτερο μισό μία πρόσθεση ή μία αφαίρεση. Μάθε περισσότερα...

Ντόμινο - Πρόσθεση των αριθμών από το 6 μέχρι το 10

Ντόμινο - Πρόσθεση των αριθμών από το 6 μέχρι το 10
Το Ντόμινο - Πρόσθεση των αριθμών από το 6 μέχρι το 10 αποτελείται από 30 κάρτες οι οποίες έχουν δύο μισά, το πρώτο μισό έχει έναν αριθμό από το 6-10 και το δεύτερο μισό μία πρόσθεση. Μάθε περισσότερα...

Ντόμινο - Πρόσθεση και αφαίρεση των αριθμών μέχρι το 10

Ντόμινο - Πρόσθεση και αφαίρεση των αριθμών μέχρι το 10
Το Ντόμινο - Πρόσθεση και αφαίρεση των αριθμών μέχρι το 10 αποτελείται από 30 κάρτες οι οποίες έχουν δύο μισά, το πρώτο μισό έχει έναν αριθμό από το 6-10 και το δεύτερο μισό μία πρόσθεση ή μία αφαίρεση. Μάθε περισσότερα...

Οι ήλιοι των μαθηματικών - Οι αριθμοί από το 1 έως το 10

Οι ήλιοι των μαθηματικών - Οι αριθμοί από το 1 έως το 10
Το παιχνίδι Οι ήλιοι των μαθηματικών - Οι αριθμοί από το 1 έως το 10 αποτελείται από 4 ήλιους - κύκλους, 1 ήλιο με 8 ομάδες αριθμών για συμπλήρωση του αριθμού που λείπει, 1 ήλιο με 8 ομάδες αριθμών για συμπλήρωση του αριθμού που προηγείται, 1 ήλιο με 8 ομάδες αριθμών για συμπλήρωση του αριθμού που ακολουθεί και 1 ήλιο με 12 ομάδες αριθμών για συμπλήρωση των συμβόλων σύγκρισης αριθμών <, > και =. Η συμπλήρωση πραγματοποιείται με μανταλάκια χειροτεχνίας. Μάθε περισσότερα...

Εκπαιδευτικό υλικό - Υλικό Μοντεσσόρι - Δεκάδες και μονάδες

Εκπαιδευτικό υλικό - Υλικό Μοντεσσόρι - Δεκάδες και μονάδες (Δωρεάν το αρχείο για εκτύπωση)
Το Εκπαιδευτικό υλικό - Υλικό Μοντεσσόρι - Δεκάδες και μονάδες περιλαμβάνει:

 1. Δραστηριότητα ανάλυσης αριθμού σε δεκάδες και μονάδες
 2. Δραστηριότητα πρόσθεσης με δεκάδες και μονάδες
 Μάθε περισσότερα...

Κάρτες - Ανεβαίνω ανά 2, 5 και 10

Κάρτες - Ανεβαίνω ανά 2, 5 και 10
Οι Κάρτες - Ανεβαίνω ανά 2, 5 και 10 αποτελούνται από 28 κάρτες πολλαπλής επιλογής για εξάσκηση στο μέτρημα ανά 2 μέχρι το 20 και ανά 5 και 10 μέχρι το 100. Μάθε περισσότερα...

Παγωτάκια - Ζευγαράκια του 10

Παγωτάκια - Ζευγαράκια του 10
Τα Παγωτάκια - Ζευγαράκια του 10 αποτελούνται από 11 παγωτάκια - παζλ 2 κομματιών για εξάσκηση με τα ζευγαράκια του 10. Μάθε περισσότερα...

Αυγά - Ζευγαράκια του 10

Αυγά - Ζευγαράκια του 10
Τα Αυγά - Ζευγαράκια του 10 αποτελούνται από 11 αυγά - παζλ 2 κομματιών για εξάσκηση με τα ζευγαράκια του 10. Μάθε περισσότερα...

Ντόμινο - Πρόσθεση και αφαίρεση με υπέρβαση της δεκάδας

Ντόμινο - Πρόσθεση και αφαίρεση με υπέρβαση της δεκάδας
Το Ντόμινο - Πρόσθεση και αφαίρεση με υπέρβαση της δεκάδας αποτελείται από 24 κάρτες οι οποίες έχουν δύο μισά, το πρώτο μισό έχει έναν αριθμό και το δεύτερο μισό μία πρόσθεση ή μία αφαίρεση με υπέρβαση της δεκάδας. Μάθε περισσότερα...

Μίνι μαθηματικά μυστήρια - Ποιος έφαγε τα γλυκάκια του πάρτι;

Μίνι μαθηματικά μυστήρια - Ποιος έφαγε τα γλυκάκια του πάρτι;
Τα Μίνι μαθηματικά μυστήρια - Ποιος έφαγε τα γλυκάκια του πάρτι; αποτελούνται από 10 μίνι μυστήρια για εξάσκηση στην πρόσθεση και στην αφαίρεση της Α' Δημοτικού, καθώς και στη γραφή των γραμμάτων. Μάθε περισσότερα...

Κάρτες - Αριθμητικά μυστήρια

Κάρτες - Αριθμητικά μυστήρια
Οι Κάρτες - Αριθμητικά μυστήρια αποτελούνται από 18 κάρτες με γρίφους για αριθμούς. Μάθε περισσότερα...

Επιτραπέζιο παιχνίδι μαθηματικών Α' δημοτικού Εκδρομή με το τρενάκι

Επιτραπέζιο παιχνίδι μαθηματικών Α' δημοτικού "Εκδρομή με το τρενάκι"
Το επιτραπέζιο παιχνίδι μαθηματικών της Α' δημοτικού "Εκδρομή με το τρενάκι" καλύπτει το σύνολο της ύλης στα μαθηματικά της Α' τάξης του δημοτικού και συμβάλλει στην εξάσκηση και στην εμπέδωσή τους με διασκεδαστικό τρόπο. Περιλαμβάνει 1 ταμπλό, 4 πιόνια, 2 ζάρια με αρίθμηση από 0-5 (με αριθμούς, ολογράφως και με αντικείμενα), 1 ζάρι με τα σύμβολα της πρόσθεσης και της αφαίρεσης και ολογράφως, 300 ερωτήσεις προβλήματα (100 για κάθε περίοδο του βιβλίου) με τις απαντήσεις τους στην πίσω όψη, πρόγραμμα εκδρομής, έντυπο με τα δρομολόγια του τρένου, τιμοκατάλογο εισιτηρίων και οδηγίες παιχνιδιού. Μάθε περισσότερα...

Επιτραπέζιο παιχνίδι μαθηματικών Β' δημοτικού Διαγωνισμός ανάδειξης της πιο εργατικής μελισσούλας

Επιτραπέζιο παιχνίδι μαθηματικών Β' δημοτικού "Διαγωνισμός ανάδειξης της πιο εργατικής μελισσούλας"
Το επιτραπέζιο παιχνίδι μαθηματικών της Β' δημοτικού "Διαγωνισμός ανάδειξης της πιο εργατικής μελισσούλας" καλύπτει το σύνολο της ύλης στα μαθηματικά της Β' τάξης του δημοτικού και συμβάλλει στην εξάσκηση και στην εμπέδωσή τους με διασκεδαστικό τρόπο. Περιλαμβάνει 1 ταμπλό, 4 πιόνια, 2 ζάρια με αρίθμηση από 1-10, 1 ζάρι με τα σύμβολα της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού και ολογράφως, 300 ερωτήσεις προβλήματα (100 για κάθε περίοδο του βιβλίου) με τις απαντήσεις τους στην πίσω όψη, πρόγραμμα διαγωνισμού, τιμοκατάλογο πωλητηρίου, χάρακα-βαζάκι, στρατηγικές εύρεσης της προπαίδειας και οδηγίες παιχνιδιού. Μάθε περισσότερα...

Επιτραπέζιο παιχνίδι μαθηματικών Γ' δημοτικού Η ρόδα του Λούνα Παρκ

Επιτραπέζιο παιχνίδι μαθηματικών Γ' δημοτικού "Η ρόδα του Λούνα Παρκ"
Το επιτραπέζιο παιχνίδι μαθηματικών της Γ' δημοτικού "Η ρόδα του Λούνα Παρκ" καλύπτει το σύνολο της ύλης στα μαθηματικά της Γ' τάξης του δημοτικού και συμβάλλει στην εξάσκηση και στην εμπέδωσή τους με διασκεδαστικό τρόπο. Περιλαμβάνει 1 ταμπλό, 4 πιόνια, 1 ζάρι με αρίθμηση από 1-10, 1 ζάρι με αρίθμηση από 1-10 και τα πολλαπλάσιά τους, 300 ερωτήσεις προβλήματα (100 για κάθε περίοδο του βιβλίου) με τις απαντήσεις τους στην πίσω όψη, τιμοκατάλογο εισιτηρίων για τα παιχνίδια του λούνα παρκ, στρατηγικές εύρεσης της προπαίδειας και οδηγίες παιχνιδιού. Μάθε περισσότερα...

Δες όλα τα παιχνίδια δημοτικού...

Επικοινωνία

 • Διεύθυνση:
  Οδός Κρήτης, Κοκκίνη Χάνι,
  Ηράκλειο Κρήτης,
  Τ.Κ. 715 00

 • Email:
  dreamy_email

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας:
  +30 2810332112

Social media

Browse top selling WordPress Themes & Templates on ThemeForest. This list updates every week with the top selling and best WordPress Themes www.bigtheme.net/wordpress/themeforest

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα...