ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος dreamymemoriesproject.gr (Ιστότοπος) είναι ιδιοκτησία της εδρεύουσας στο Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΗΦΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με Α.Φ.Μ 133508405 (Επιχείρηση).

Μέσω του dreamy.gr η επιχείρηση προσφέρει ενημέρωση για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει, αλλά και την δυνατότητα στους επισκέπτες χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Η χρήση των Υπηρεσιών μας υπόκειται επίσης στην Πολιτική Cookie και στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ειδάλλως με την χρήση των υπηρεσιών λογίζεται ότι τους αποδέχεται και συναινεί πλήρως. Η χρήση του dreamy.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες ή/και επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του dreamy.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη - χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη, ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του, των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων χρήσης, καθώς και των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι παρακάτω όροι χρήσεως αφορούν τόσο τη χρήση της ιστοσελίδας dreamy.gr από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη ή εν γένει και χωρίς προσήλωση ή περιορισμό σε οποιαδήποτε διατύπωση ή ορολογία σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο για οποιονδήποτε λόγο και οποιονδήποτε σκοπό, μέσο ή τρόπο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες έρχεται αμέσως ή εμμέσως σε επαφή με το dreamy.gr ή με μέρος αυτού ή με το περιεχόμενο αυτού ή με μέρος αυτού.

Η χρήση των υπηρεσιών του dreamy.gr είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικους, που ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών. Σε περίπτωση χρήστη κάτω των 18 ετών, ο ενήλικας γονέας ή κηδεμόνας λογίζεται ως ο χρήστης/επισκέπτης και ευθύνεται εξ ολοκλήρου για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ανηλίκου.

Προϋπόθεση για τη χρήση της ιστοσελίδας είναι η πλήρης, ανεπιφύλακτη και αναντίρρητη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσεως χωρίς καμία εξαίρεση. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με τους παρόντες όρους, θα πρέπει να απέχει της χρήσης της ιστοσελίδας dreamy.gr. Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο dreamy.gr, τις σελίδες και τις υπηρεσίες του τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί με τους κάτωθι εκτιθέμενους όρους και τις συνθήκες χρήσης. Αυτούς τους όρους η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει μέρος τους οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά τους όρους αυτούς για τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση έχει προβεί σε τροποποίηση αυτών, και ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης συνεχίσει την χρήση της ιστοσελίδας dreamy.gr, συνεπάγεται και την αποδοχή από μέρους του και αυτών των νέων όρων . Θα υπάρχει σαφής ένδειξη πάνω από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των όρων χρήσης και ποια έκδοση δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε ηλεκτρονικά μαζί μας στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Διευκρινίζεται ότι τυχόν διατύπωση αντιρρήσεων ή ενστάσεων σχετικώς με τα ανωτέρω κατά την οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία σας με εμάς δεν επηρεάζει ούτε δύναται να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την ισχύ και δεσμευτικότητα των παρόντων όρων προς εσάς ή προς οποιονδήποτε τρίτον..

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Ο επισκέπτης - χρήστης της πλατφόρμας dreamy.gr και όλων των υπηρεσιών αυτής οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσεως και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση κάθε υπηρεσίας μας και σε περίπτωση οιαδήποτε διαφωνίας του οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι τους αποδέχεται και ότι παραχωρεί τη συναίνεση, συγκατάθεση και έγκριση του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι χρήσεως ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικότερα για οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου.

Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να μην εμπλέκεται, να μην υποστηρίζει ή να μην ενθαρρύνει άλλους να εμπλέκονται σε οποιαδήποτε φύσης μετάδοση, φόρτωση, ανέβασμα, αποστολή email, ή με οιονδήποτε τρόπο παροχή στο dreamy.gr πληροφοριών που α) είναι παράνομες, επιβλαβείς, απειλητικές, προσβλητικές, δυσφημιστικές, άσεμνες, και προσβάλλουν τρίτους, β) δεν αντιστοιχούν, ούτε σχετίζονται με αληθινή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή είναι προϊόν/αποτέλεσμα πλαστοπροσωπίας οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού, γ) είναι εμπιστευτικές και απαγορεύεται να γνωστοποιούνται στο κοινό βάσει νόμιμων ή/και συμβατικών περιορισμών δ) παραβιάζουν σχετικά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα συγγενή ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου και ε) περιέχουν ιούς, αυθαίρετες ή άνευ εξουσιοδότησης διαφημίσεις, προεκλογικά μηνύματα, προσκλήσεις ή διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων αλυσιδωτών επιστολών, μαζικής αλληλογραφίας ή οποιαδήποτε μορφής spam.

Οι χρήστες δεσμεύονται, ότι τα στοιχεία, τα οποία γνωστοποιούν στην ιστοσελίδα dreamy.gr είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη, είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης που διαθέτουν μετά την εγγραφή τους. Επιπλέον υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την dreamy.gr σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτού ή παραβίασης ασφαλείας του, και φέρουν την πλήρη ευθύνη οποιασδήποτε ζημίας ήθελε προκληθεί από την ενδεχόμενη ανακρίβεια των στοιχείων αυτών ή από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου τοποθετεί στην πλατφόρμα και για οποιαδήποτε συνέπεια τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εγγράφου αυτού. Τυχόν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής, της υπόληψης, της προσωπικότητας, των προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων που έχει σαν συνέπεια οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη, υπεύθυνος για την αποκατάσταση θα είναι αποκλειστικά ο ίδιος, δηλαδή ο χρήστης.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης ή αφαίρεσης υλικού ή/και εγγράφου, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας ή/και με την κείμενη νομοθεσία και συναλλακτικά ήθη, ενημερώνοντας αυτόν που προέβη στην καταχώρηση, άμεσα, ολικά ή μερικά.

Στην περίπτωση που εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας dreamy.gr προβούν σε αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας, η dreamy.gr έχει δικαίωμα άμεσης διαγραφής τους από την λίστα των εγγεγραμμένων μελών και απαγόρευσης προσβάσεώς τους στην ιστοσελίδα, επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο δικαίωμά της από την ως άνω αθέμιτη χρήση.

Οι πληροφορίες που παρέχει - συμπληρώνει ο επισκέπτης - χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματός του δύνανται να κοινοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει μόνον κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του διαδικτυακού τόπου και μόνον προς τον άμεσα ενδιαφερόμενο ή προς πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον ή/και στην κατά περίπτωση αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή, στην οποία μπορεί να κριθεί ότι οφείλεται τέτοια κοινοποίηση βάσει σχετικών διατάξεων ή βάσει απόφασης δικαστηρίου ή αρχής. Σε οποιανδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις όλες ή οποιεσδήποτε πληροφορίες του επισκέπτη - χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων του dreamy.gr ή για την προστασία παραβιαζόμενων δικαιωμάτων τρίτων ή εν γένει για την παύση ή αποτροπή οποιασδήποτε παραβίασης.

Τα δεδομένα αυτά ή οποιοδήποτε μέρος τους μπορούν να αρχειοθετηθούν ή να χρησιμοποιηθούν από το dreamy.gr χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση από οποιανδήποτε αιτία έναντι του από τον επισκέπτη - χρήστη που τα παρέχει ή εν γένει παρέχει πρόσβαση σε αυτά, αφού η ίδια η εξασφάλιση πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο από τους διαχειριστές του συνιστά επαρκές και πλήρες αντάλλαγμα για τη διάθεση των πληροφοριών αυτών από τον χρήστη - επισκέπτη στον διαδικτυακό τόπο.

Κάθε επισκέπτης - χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για την με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο και κατά πάντα χρόνο χρήση του dreamy.gr ή οποιουδήποτε μέρους του ή οποιουδήποτε στοιχείου του περιεχομένου αυτού και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς και εν γένει με τρόπο και μέσα που συνάδουν και δεν παραβιάζουν τους εκάστοτε ισχύοντες νόμιμους κανόνες και διατάξεις και τις γενικές αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το dreamy.gr με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής ζημία, φθορά ή βλάβη ή να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας ή μέρος αυτών, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν ή παρακωλύουν την πρόσβαση, χρήση και την αξιοποίηση των υπηρεσιών ή του περιεχομένου του dreamy.gr ή οποιοδήποτε μέρος αυτών από οποιοδήποτε άλλο μέλος - επισκέπτη - χρήστη ή τρίτον.

Απαγορεύεται στον επισκέπτη - χρήστη να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά κατάχρηση των υπηρεσιών μας ή του περιεχομένου μας, όπως όλως ενδεικτικώς προγραμματίζοντας συνάντηση με ειδικό, την οποία δεν τηρεί ή δεν προτίθεται να τηρήσει ή αποκτώντας πρόσβαση σε ειδικούς για σκοπούς άλλους, από αυτούς για τους οποίους ευλόγως οφείλει να το πράττει.

Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη - χρήστη να δημιουργεί ψευδείς λογαριασμούς με δόλιες, μη νόμιμες ή αθέμιτες εν γένει προθέσεις, ή να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό κατά οποιονδήποτε χρόνο ή να συνδράμει άλλους σε έναν από τους ανωτέρω σκοπούς και εν γένει να προβαίνει σε οποιανδήποτε ενέργεια παρεμφερή προς τις ανωτέρω ακόμη και μη ρητώς αναφερομένη στο παρόν.

Το dreamy.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει κάθε εκ του νόμου ή από τους παρόντες όρους δικαίωμα, όπως όλως ενδεικτικώς την πλήρη αποζημίωση και ικανοποίησή του για κάθε ζημία του, θετική και αποθετική, περιλαμβανομένων ευλόγων δικαστικών εξόδων και αμοιβών, από την έστω και εξ ελαφράς αμελείας παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νόμιμης διάταξης ή κανονισμού, εθνικού, κοινοτικού ή διεθνούς, ή οποιασδήποτε των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη - χρήστη ή/και οποιονδήποτε τρίτον, ο οποίος τον συνέδραμε σχετικώς, και επίσης να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική εξώδικη ή δικαστική νομική ενέργεια ή διαδικασία, όπως ενδεικτικώς σε λήψη νόμιμων διορθωτικών ή ρυθμιστικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης και την αποκατάσταση της ζημίας του.

Οι χρήστες - επισκέπτες ή οποιοσδήποτε τρίτος, στον οποίο αυτοί έδωσαν πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο, με την επαφή τους με τους δημιουργούς ιδρύουν μία απευθείας πρωτότυπη αποκλειστική νομική και πραγματική σχέση με τους δημιουργούς, στην οποία ο διαδικτυακός τόπος και οι διαχειριστές του ή συνεργάτες του ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα συνδεόμενα με αυτόν δεν είναι ούτε μπορούν να αποτελέσουν μέρος ούτε από νομική ούτε από πραγματική άποψη ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν μέρος, και συνακόλουθα δεν μπορούν να δημιουργηθούν αξιώσεις, δικαιώματα ή/και υποχρεώσεις ούτε υπέρ ημών ούτε εναντίον ημών σχετικώς με τα ανωτέρω. Επίσης, ρητώς διευκρινίζεται ότι διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια κατά πάντα χρόνο να παύσουμε να διαθέτουμε δωρεάν μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών μας, χωρίς εξ αυτής της αλλαγής να προκύπτει ή να δύναται να προκύψει οποιοιδήποτε απαίτηση ή αξίωση οποιουδήποτε χρήστη ή επισκέπτη ή οποιουδήποτε τρίτου.

Το dreamy.gr διατηρεί κατά πάντα χρόνο το δικαίωμα/ευχέρεια της αφαίρεσης οποιουδήποτε σχολίου οποιουδήποτε χρήστη - επισκέπτη για οποιονδήποτε λόγο ή και όλως αναιτιολογήτως κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς όμως να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη το ίδιο για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεσή τους ή και για την μη αφαίρεση, ακόμη και αν υποβλήθηκε σχετικώς αίτημα, και χωρίς να μπορεί σε καμία περίπτωση η μη αφαίρεση να θεωρηθεί ότι συνιστά προσβολή δικαιώματος τρίτου ή παραβίαση διάταξης ή υιοθέτηση εν γένει οποιασδήποτε ανάρτησης. Κάθε χρήστης - επισκέπτης εισερχόμενος στον διαδικτυακό τόπο ή αποκτώντας εν γένει πρόσβαση με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτόν θεωρείται αυτομάτως και αυτοδικαίως και χωρίς άλλη προϋπόθεση ότι τα όποια τυχόν σχόλια ή εν γένει αναρτήσεις οποιουδήποτε χρήστη συνιστούν απλές προσωπικές θέσεις και απόψεις των ιδίων των χρηστών, οι οποίες δεν έχουν προηγουμένως ελεγχθεί ή εξετασθεί από τον διαδικτυακό τόπο ούτε έχουν υιοθετηθεί από αυτόν, και επομένως δεν θα πρέπει να βασίζονται σε αυτά.

Οι πληροφορίες και παρουσιάσεις που παρέχονται και περιέχονται ή αναρτώνται κατά καιρούς στο dreamy.gr εκφράζουν αποκλειστικώς και μόνον τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων αυτών και όχι του ιδίου του διαδικτυακού τόπου, ούτε των διαχειριστών του ή των συνεργατών του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου συνδεόμενου με αυτόν και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η χρήση, αξιοποίηση, εξέταση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση πληροφοριών που παρέχονται στο dreamy.gr από οποιονδήποτε χρήστη - επισκέπτη ή από άλλο πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον διαδικτυακό τόπο ή με το περιεχόμενο αυτού είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη. Καμία δήλωση ή ανάρτηση στο dreamy.gr δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ούτε να θεωρηθεί εμμέσως ότι εκλαμβάνεται για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόπο ως παροχή οποιασδήποτε μορφής επαγγελματικών συμβουλών ή υπηρεσιών οποιασδήποτε ειδικότητας ή επαγγέλματος ή ειδίκευσης και ο παρών διαδικτυακός τόπος συνιστά σε όλους να αναζητούν επαγγελματικές υπηρεσίες και συμβουλές σχετικώς με κάθε ζήτημα με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

Η υποκλοπή στοιχείων καθώς και η αναδημοσίευσή τους ή η κοινοποίησή τους σε οποιονδήποτε τρίτον, εφόσον πραγματοποιείται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη - συναίνεση των δημιουργών ή του dreamy.gr αποτελεί παράνομη πράξη για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο υποκλέπτων, ο οποίος και θα αντιμετωπίζει τις προβλεπόμενες από τον νόμο αστικές και ποινικές κυρώσεις. Το dreamy.gr παρέχει απλώς τη δυνατότητα φιλοξενίας προσωπικών ιστοσελίδων των δημιουργών με σκοπό τη διευκόλυνση της επαφής δημιουργών και χρηστών, και δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για το ύψος του κόστους ή τις παρεχόμενες από τους δημιουργούς υπηρεσίες και τη σχετική τιμολόγηση ή την ενδεχόμενη μη παροχή των υπηρεσιών.

Ο χρήστης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την ενδεχόμενη ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού του στην πλατφόρμα μας, ακόμη και αν αυτή γίνεται χωρίς προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε αιτία κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια.

Η Επιχείρηση μπορεί να φέρει σε επαφή και επικοινωνία δημιουργούς και πελάτες σύμφωνα με τους σκοπούς τους με ανταλλαγή των εκατέρωθεν στοιχείων αυτών, τα οποία αυτοί έχουν δώσει στην Επιχείρηση. Σε μία τέτοια περίπτωση η Επιχείρηση δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη για την επαφή αυτήν, αφού οι ανωτέρω πάντα θα επιλέγουν την όποια μεταξύ τους συνεργασία με αποκλειστικώς δική τους ευθύνη, η δε επαφή τους μέσω της Επιχείρησης δεν θα μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά σύσταση ή υπόδειξη ή εγγύηση αξιοπιστίας. Σε μία τέτοια περίπτωση η Επιχείρηση δεν θα αξιολογεί ούτε θα δύναται να θεωρηθεί ότι έχει αξιολογήσει την καταλληλότητα, επάρκεια, αξιοπιστία ή ικανότητα κάθε δημιουργού ή πελάτη, τη νομιμότητα παροχής των σχετικών υπηρεσιών από κάθε δημιουργό. Επίσης, κάθε δημιουργός ή πελάτης παραιτείται ρητώς, και εν πάσει περιπτώσει θεωρείται ότι με την αποδοχή των όρων έχει παραιτηθεί, και απαλλάσσει την Επιχείρηση από όλες και οποιεσδήποτε απαιτήσεις, ευθύνες ή αξιώσεις αποκατάστασης ζημιών που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την ανωτέρω επαφή και συνεργασία μεταξύ δημιουργού και πελάτη. Η Επιχείρηση δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή εμπλεκόμενο με οποιονδήποτε τρόπο μέρος των οποιονδήποτε διαπραγματεύσεων, σχέσεων ή διαφορών μεταξύ δημιουργών και πελατών, αφού η όποια συμβατική και εν γένει συναλλακτική σχέση ιδρύεται απευθείας και αυτοτελώς μεταξύ δημιουργών και πελατών και σε αυτήν δεν συμπεριλαμβάνεται το dreamy.gr. Εξ αυτού του λόγου και το dreamy.gr δεν είναι σε θέση και δεν μπορεί να έχει ουδεμία ανάμειξη νομική ή πραγματική και ουδεμία ευθύνη σχετικώς με τη διαχείριση των πληρωμών μεταξύ δημιουργών και πελατών. Η ευθύνη για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας, ή την υπηρεσία που προσφέρουν οι εκάστοτε δημιουργοί (με όλες τις συνέπειές της) βαρύνει αποκλειστικά τους πελάτες. Το dreamy.gr δεν αξιολογεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αξιολογεί την καταλληλότητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα των οποιονδήποτε δημιουργών - πελατών.

Οποιοσδήποτε χρήστης - επισκέπτης ή άλλο πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον διαδικτυακό τόπο ή με το περιεχόμενο αυτού παραιτείται ρητώς και απαλλάσσει την Επιχείρηση από κάθε ευθύνη, αξίωση ή απαίτηση για αποζημίωση ή άλλη απαίτηση προερχόμενη από ενέργειες ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της πλατφόρμας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας του dreamy.gr, ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο εμμέσως ή αμέσως με οποιοδήποτε τρίτο μέρος, με το οποίο ήλθε σε επαφή μέσω της πλατφόρμας ή της υπηρεσίας του dreamy.gr. Επιπλέον των ανωτέρω, με την αποδοχή της παροχής οποιονδήποτε υπηρεσιών δημιουργού, ο χρήσης - επισκέπτης αναγνωρίζει ρητώς ότι το dreamy.gr εν έχει καμία εν γένει ανάμειξη με οποιονδήποτε τρόπο στη συμβατική σχέση μεταξύ του δημιουργού και του πελάτη.

Απαγορεύεται ρητώς σε οποιονδήποτε η χρήση οποιονδήποτε στοιχείων ή δεδομένων, όπως καταστάσεων ονομάτων πελατών ή δημιουργών ή άλλα στοιχεία της Επιχείρησης και του διαδικτυακού τόπου. Σε περίπτωση χρήσης αυτών ή μέρους τους η Επιχείρηση δύναται να αξιώσει αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία αυτής ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, και να επιδιώξει σωρευτικά κάθε άλλο δικαίωμα κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή τους παρόντες όρους.

Οι δημιουργοί και πελάτες και κάθε τρίτος που αποκτά πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του dreamy.gr απαγορεύεται να ανακοινώνουν, να αποκαλύπτουν ή να δημοσιοποιούν πληροφορίες, στις οποίες έχουν αποκτήσει πρόσβαση, και οι οποίες αφορούν είτε την Επιχείρηση είτε τρίτα πρόσωπα, σε οποιονδήποτε τρίτο, και δεν δικαιούνται να τις χρησιμοποιούν για όφελος δικό τους ή οποιουδήποτε τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο και κατά πάντα χρόνο, εκτός αν αυτό επιτρέπεται ρητώς από τους παρόντες όρους χρήσης και μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Ακόμη, οι ανωτέρω δεσμεύονται ότι θα μεριμνούν για την προστασία των ως άνω δεδομένων και πληροφοριών ώστε να μην περιέλθουν σε τρίτους μη δικαιούχους, καταβάλλοντας την επιμέλεια που χρησιμοποιούν για τις δικές τους υποθέσεις, σε κάθε δε περίπτωση την επιμέλεια που επιβάλλεται σε τέτοιου είδους συναλλαγές από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Η δημιουργία λογαριασμού και η ανάρτηση αγγελιών σχετικά με υπηρεσίες κατασκευής custom made προϊόντων, καταρχήν παρέχεται δωρεάν. Για την περαιτέρω όμως χρήση των υπηρεσιών που φιλοξενούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα dreamy.gr, οι δημιουργοί πρέπει να γίνουν συνδρομητές. Το κόστος και ο όροι χρήσης της συνδρομής αναγράφονται στον εκάστοτε λογαριασμό. Η χρέωση των υπηρεσιών γίνεται μέσω της ιστοσελίδας dreamy.gr με τον τρόπο πληρωμής που αυτός θα επιλέξει από τις παρεχόμενες επιλογές. Η ανανέωση των συνδρομητικών υπηρεσιών δεν γίνεται αυτόματα κατά τον χρόνο λήξεως αυτών. Οι δημιουργοί του dreamy.gr, μετά την λήξη των συνδρομητικών τους υπηρεσιών, δύνανται ανά πάσα στιγμή να ανανεώσουν την συνδρομή τους, όπως αυτή κάθε φορά αναρτάται στην ιστοσελίδα του dreamy.gr.

Το dreamy.gr μπορεί να ανακοινώνει καθώς και να τροποποιεί οποτεδήποτε κατά τη διακριτική του ευχέρεια την τιμολογιακή πολιτική και τους τιμοκαταλόγους παροχής υπηρεσιών προς τους δημιουργούς με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα που διατηρεί.

4. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η ιστοσελίδα dreamy.gr παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες «ως έχει», και παρόλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και πληρότητα του συνόλου του περιεχομένου της, δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση γι’ αυτό, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη/επισκέπτη από την χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν αποτελούν μια προσφορά στον επισκέπτη/χρήστη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή η παραίνεση για την τέλεση συγκεκριμένης ενέργειας ή συμπεριφοράς. Από την επίσκεψη στον διαδικτυακό τόπο συνάγεται συνεπώς ότι ο χρήστης - επισκέπτης δεν προτίθεται να βασισθεί και δεν βασίζεται σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται από το dreamy.gr, και ότι εάν το πράξει, το κάνει αυτό αποκλειστικά και μόνο με δική του ευθύνη και κατά παράβαση των παρόντων όρων. Επίσης, το dreamy.gr δεν ελέγχει και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε δημιουργού σε οποιονδήποτε χρόνο.

Το dreamy.gr δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για ενδεχόμενες ακυρώσεις ή ματαιώσεις ή αναβολές συναντήσεων με οποιονδήποτε δημιουργό για οποιονδήποτε λόγο ή και σχετικώς με οποιανδήποτε άλλη μη ορθή ή μη προσήκουσα ενέργεια, πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε δημιουργού έναντι οποιουδήποτε χρήστη - επισκέπτη σε οποιανδήποτε περίπτωση, και συνακόλουθα το dreamy.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία ήθελε προκύψει στον χρήστη - επισκέπτη από οποιοδήποτε από τα ανωτέρω γεγονότα.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα dreamy.gr δεν εδραιώνουν καμία σχέση εντολής, αντιπροσώπευσης ή εργασίας.

Η Επιχείρηση αναλαμβάνει την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της ιστοσελίδας, δεν εγγυάται όμως για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών αυτού (της ιστοσελίδας). Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες του dreamy.gr με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του site να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν φέρει όμως ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού, καθώς και για την οποιαδήποτε ζημία, που ενδεχομένως να προκληθεί από την χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Η Επιχείρηση διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία της ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος dreamy.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων, στους οποίους τυχόν παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links) και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την χρήση αυτών, καθώς ο χρήστης/επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στο site. Περαιτέρω η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

Σε καμία περίπτωση το dreamy.gr δεν αξιολογεί, δεν ελέγχει, δεν υιοθετεί, δεν συνιστά, δεν αποδέχεται και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο ή μέρος αυτού από ιστοσελίδες τρίτων, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ακρίβεια, την αλήθεια, τον μη ζημιογόνο χαρακτήρα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή διαφημιστικών banners ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή μέσο και σε οποιονδήποτε χρόνο. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή/και χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους, ο δε χρήστης - επισκέπτης επισκέπτεται και χρησιμοποιεί αυτά με αποκλειστικώς δική του ευθύνη.

Το dreamy.gr δεν έχει καμία ευθύνη για οιοδήποτε είδους επικοινωνία του χρήστη - επισκέπτη με τους τρίτους - παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο dreamy.gr και για την οποιανδήποτε τυχόν επικοινωνία, επαφή ή συναλλαγή ή εν γένει σχέση που μπορεί να ιδρυθεί ή να προκύψει από τη μεταξύ τους επαφή ή σχέση. Το dreamy.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τρίτων διαδικτυακών τόπων, διαδικτυακών τόπων που βρίσκονται μέσα σε πλαίσιο της ιστοσελίδας του dreamy.gr, διαδικτυακών τόπων που μπορεί να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του dreamy.gr ή να συνδέονται με αυτήν με οποιονδήποτε τρόπο, όπως όλως ενδεικτικώς είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης, είτε για διαφημίσεις τρίτων, και δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται ούτε είναι με οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους ή την αλήθεια και την ακρίβεια αυτών ή για τη μη παραβίαση από αυτούς οποιασδήποτε νόμιμης διάταξης ή δικαιωμάτων τρίτων ή για την μη πρόκληση ζημίας σε χρήστες από την σε αυτούς πρόσβαση ή την αξιοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου αυτών ή την εν γένει χρήση αυτών. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με αποκλειστική και απόλυτη ευθύνη των επισκεπτών - χρηστών και υπάγεται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών, ακόμη και αν η πρόσβαση σε αυτές επήλθε μέσω της dreamy.gr.

Με την εγγραφή προσώπου ως μέλους στο dreamy.gr, διατηρούμε το δικαίωμα να αποστέλλουμε σε αυτό χωρίς προειδοποίηση ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό, το οποίο ανήκει σε τρίτες ιστοσελίδες ή συνεργαζόμενες εταιρείες, καθώς επίσης και να επιτρέπουμε την έκθεση αυτού σε διαφημιστική επικοινωνία ή καμπάνια που φιλοξενείται στις ιστοσελίδες του dreamy.gr.

Ο επισκέπτης - χρήστης θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή και ακώλυτη πρόσβαση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο dreamy.gr, καθώς και για τη διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των κωδικών πρόσβασης αυτού στον διαδικτυακό τόπο και του αποκλεισμού μη εξουσιοδοτημένων ατόμων από αυτούς. Ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο, τη χρήση, την διαχείριση και την πρόσβαση στους κωδικούς ενεργοποίησης καθώς και στους κωδικούς πρόσβασης και για τον αποκλεισμό πρόσβασης τρίτων μη εξουσιοδοτημένων από αυτών προσώπων σε αυτούς.

Το περιεχόμενο του dreamy.gr, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κείμενα, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση των επισκεπτών - χρηστών του. Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Το dreamy.gr δηλώνει ρητώς με τους παρόντες όρους προς οποιονδήποτε χρήστη - επισκέπτη ή άλλο πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον διαδικτυακό τόπο ή με το περιεχόμενο αυτού ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται την ακρίβεια, την αλήθεια, την αξιοπιστία και την πληρότητα αυτών, τις οποίες οφείλουν να ελέγχουν οι ίδιοι με δική τους επιμέλεια, μέσα και ευθύνη, ενώ το dreamy.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σχετικώς με οποιανδήποτε ζημία ήθελε προκύψει από αυτές σε αυτούς.

To dreamy.gr διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς οποιαδήποτε κοινοποίηση ή προηγούμενη γνωστοποίηση, εκτός αν άλλως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες ή και σε περισσότερες ή όλες σωρευτικά: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει - διατηρεί καταγεγραμμένη κάθε επικοινωνία (ή μέρος αυτών) του επισκέπτη - χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των emails επικοινωνίας και των ερωτήσεων - απαντήσεων προς ειδικούς ή άλλα πρόσωπα, β) να ερευνά οποιαδήποτε καταγγελία, ιδίως αλλά όλως ενδεικτικώς σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις ή με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού γ) να αποφασίζει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει, να παύει την ανάρτηση ή να απαιτεί την απόσυρση μιας οποιασδήποτε επικοινωνίας και να προβαίνει σε οποιανδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του, δ) να αποσύρει κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια και όλως αναιτιολογήτως επικοινωνίες και αποσταλέντα από τον επισκέπτη χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που δύνανται να θεωρηθούν από οποιονδήποτε ως προσβλητικές, συκοφαντικές παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του dreamy.gr ή τις εκάστοτε ισχύουσες εφαρμοστέες διατάξεις ή δύνανται να προσβάλλουν δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα τρίτων, ε) να διαγράψει κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια και όλως αναιτιολογήτως και χωρίς προειδοποίηση ή κοινοποίηση οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος και να αποκλείσει την πρόσβαση αυτού στον διαδικτυακό τόπο, όταν αυτό δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του dreamy.gr ή με οποιανδήποτε εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα διάταξη.

Καμιά πληροφορία, την οποία αποκτά ο επισκέπτης - χρήστης από το dreamy.gr ή/και τις υπηρεσίες του, δεν δημιουργεί ούτε δύναται να θεωρηθεί ότι θεμελιώνει ή δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του dreamy.gr σχετικώς με οποιοδήποτε γεγονός, δήλωση, ενέργεια ή παράλειψη ή με οτιδήποτε άλλο.

Το dreamy.gr μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων. Μπορεί επίσης να επιλέγει και να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που εισάγει ο επισκέπτης - χρήστης ή με οποιουσδήποτε άλλους όρους επιλεγόμενους από το dreamy.gr, να επιτρέπει ή να υποδεικνύει στους διαφημιζόμενούς του να απαντήσουν στην αναζήτηση ορισμένων όρων με διαφημίσεις ή με το περιεχόμενο των χορηγών.

Αν επισημανθούν εγγράφως συγκεκριμένα σφάλματα από τον επισκέπτη - χρήστη προς το dreamy.gr, το dreamy.gr θα καταβάλλει άμεσα κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατά το δυνατόν διόρθωσή τους, εφόσον αυτή είναι τεχνικώς και πραγματικώς εφικτή, χωρίς όμως ο χρήστης να έχει οποιανδήποτε αξίωση από την ενδεχόμενη μη διόρθωση ή μερική διόρθωση ή καθυστερημένη διόρθωση αυτών. Ο χρήστης επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιαδήποτε στοιχεία και υλικό που είναι διαθέσιμα και εμπεριέχονται στον διαδικτυακό τόπο, τα οποία παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και το dreamy.gr δεν φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του διαδικτυακού του τόπου ή και στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, το dreamy.gr δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές ή βελτιώσεις που κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια κρίνει ότι μπορεί να καταστήσουν ευχερέστερη τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Επίσης, το dreamy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε χρήστη - επισκέπτη ή σε άλλο πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον διαδικτυακό τόπο ή με το περιεχόμενο αυτού από ιούς οποιασδήποτε μορφής ή άλλο επιβλαβές λογισμικό, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να έλθει σε επαφή με αυτόν μέσω του dreamy.gr.

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το συνολικό περιεχόμενο του dreamy.gr, συμπεριλαμβανομένων όλως ενδεικτικώς εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, χρησιμοποιούμενου λογισμικού, πρωτότυπων εφαρμογών, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών, διάταξης ύλης, συνολικού σχεδιασμού και παρουσίασης, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων και γενικά όλων των αρχείων του διαδικτυακού τόπου αυτού, αποτελούν αποκλειστικώς πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του dreamy.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, μεταβίβασης, άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επεξεργασίας ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική μόνο και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το dreamy.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αυτού.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που ενδεχομένως αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του dreamy.gr, εφόσον φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων φυσικών προσώπων ειδικών, οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη σχετικώς με αυτά. Ο επισκέπτης- χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί, επεξεργάζεται ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας του dreamy.gr.

Ο επισκέπτης - χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή του ερωτήματος και του προσωπικού του ιστορικού, από το διαχειριστή του site, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα (δημιουργούς) με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας - παροχής των υπηρεσιών του dreamy.gr και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων. Περαιτέρω ο διαχειριστής του dreamy.gr θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών - αποστολέων ερωτημάτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, οι δε χρήστες - επισκέπτες διατηρούν μεταξύ άλλων και τα δικαιώματα των άρθρων 11 - 13 Ν. 2472/1997.

Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Επιχείρηση έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο site.

6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της dreamy.gr να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του dreamy.gr και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του κάθε φορά που θεωρεί αυτή (dreamy.gr) ότι οι χρήστες αυτοί έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται αποκλειστικώς από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση ή από την εκτέλεση ή την ερμηνεία αυτής ή οποιουδήποτε μέρους της ως αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του Ηρακλείου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και σχετικώς με διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων, στα οποία ρητώς υπάγεται οποιοσδήποτε χρήστης - επισκέπτης ή άλλο πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον διαδικτυακό τόπο ή με το περιεχόμενο αυτού, ακόμη και όταν η πρόσβαση στο dreamy.gr γίνεται από χώρα εκτός Ελλάδος. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή μη εφαρμοστέος με δικαστική απόφαση ή απόφαση αρμόδιας αρχής, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εξακολουθούν να είναι απολύτως έγκυροι.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση της ιστοσελίδας dreamy.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη - χρήστη. Οι παρακάτω όροι πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορούν τόσο στη χρήση της ιστοσελίδας dreamy.gr από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Χρήση της ιστοσελίδας μας και εγγραφή σε αυτή, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία από τον επισκέπτη - χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε, σύμφωνα με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους και δεν συναινείτε με αυτούς, οφείλετε να μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας dreamy.gr και οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες της ή των στοιχείων του περιεχομένου της και να εξέλθετε άμεσα από αυτήν.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για την ιστοσελίδα dreamy.gr. Οι χρήστες - επισκέπτες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, αλλά το dreamy.gr δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων και άρα οι χρήστες - επισκέπτες εισέρχονται σε αυτούς αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη.

Το dreamy.gr δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, εφόσον είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τους όρους του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για τη Προστασία Δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και όλως αναιτιολογήτως, δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση αυτών στην ιστοσελίδα μας, οι δε χρήστες - επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση και δεν εξέρχονται άμεσα από την ιστοσελίδα, τεκμαίρεται αμάχητα ότι συναινούν και αποδέχονται ανεπιφυλάκτως τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και ότι δίδουν τη συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση - επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου και από τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει και να απέχουν από οποιαδήποτε πρόσβαση σε αυτόν και στο οποιοδήποτε περιεχόμενό του. Η αναθεωρημένη έκδοση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον δικτυακό τόπο του dreamy.gr χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ως προϋπόθεση ισχύος αυτής.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε

Γενικά, οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε το αίτημα αναζήτησής σας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες της dreamy.gr σε εσάς. Συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλετε σε εμάς με τη θέλησή σας κατά την εγγραφή σας σε εμάς.

Εγγραφή

Κατά την εγγραφή σας στο dreamy.gr, για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική φόρμα με: το όνομα σας, τον νομό διαμονής, το τηλέφωνό σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό εισαγωγής. Οι πληροφορίες δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν για σκοπό ασυμβίβαστο με το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας μας, όπως περιγράφεται στους όρους και τις προϋποθέσεις.

Λογαριασμός Χρήστη

Είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη - επισκέπτη που επισκέπτεται το dreamy.gr και κάθε είδους υπηρεσία που παρέχεται από το dreamy.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος, πλήρως εναρμονισμένους με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Το dreamy.gr μπορεί να καταγράφει και να συλλέγει αυτόματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών κατά την επίσκεψη του επισκέπτη - χρήστη στην ιστοσελίδα μας: (1) διευθύνσεις IP, (2) διακομιστές τομέα, (3) είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, (4) είδη φυλλομετρητών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, (5) αναφερόμενη πηγή ή URL το οποίο ενδεχομένως κατεύθυνε τον χρήστη στην ιστοσελίδα μας και (6) τις σελίδες και τις πληροφορίες στις οποίες είχατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν στην κατανόηση της επισκεψιμότητας του δικτυακού μας τόπου, στη διάγνωση των προβλημάτων του διακομιστή, στη διαχείριση του δικτυακού μας τόπου και στην προσαρμογή και στη βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών.

Προκειμένου να παράσχουμε στον επισκέπτη - χρήστη τις υπηρεσίες μας μπορεί να ζητηθεί από αυτόν να δώσει στο dreamy.gr ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες τον προσδιορίζουν προσωπικά, δηλαδή ορισμένα προσωπικά στοιχεία, στα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: όνομα, νομό διαμονής, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωτογραφία προφίλ και κάθε πληροφορία και επικοινωνία που παρέχει ο χρήστης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολής προς το  dreamy.gr.  Κατόπιν συναίνεσης του επισκέπτη - χρήστη, τo dreamy.gr συλλέγει από τον εκάστοτε επισκέπτη - χρήστη και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα όπως αναφέρονται ενδεικτικά παραπάνω, με μοναδικό σκοπό την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών, και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας αυτής, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων επεξεργασίας (βλ. παράγραφο 9 περί πολιτική ασφαλείας προσωπικών δεδομένων). Διευκρινίζουμε επίσης ότι δεν απαιτούμε από τον επισκέπτη - χρήστη να παρέχει "ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα" για να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας και εάν επιλέξει να συμπεριληφθεί στο προφίλ του, θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα είναι ορατό σε άλλους.

Το dreamy.gr συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη - χρήστη αποκλειστικά και μόνο για την βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών της πλατφόρμας και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Όταν επισκέπτης - χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς το δικτυακό τόπο του dreamy.gr με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από τo dreamy.gr, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια και να μην περιέχουν στοιχεία που θίγουν δικαιώματα τρίτων, είναι αναληθή, παραπλανητικά, συκοφαντικά, δυσφημιστικά, ή εν γένει μη νόμιμα. Οι πληροφορίες που παρέχει/συμπληρώνει ο επισκέπτης - χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματός του δύνανται να κοινοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει μόνον κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του διαδικτυακού τόπου και μόνον προς τον άμεσα ενδιαφερόμενο ή προς πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον ή/και στην κατά περίπτωση αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή, στην οποία μπορεί να κριθεί ότι οφείλεται τέτοια κοινοποίηση βάσει των σχετικών διατάξεων ή βάσει απόφασης δικαστηρίου ή αρχής για την περίπτωση που η από τον χρήστη ή επισκέπτη χρήση μπορεί να θεωρηθεί ότι αντίκειται στους κανόνες χρήσης του dreamy.gr και εν γένει στην ισχύουσα ελληνική, κοινοτική ή διεθνή εφαρμοστέα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο σε οποιανδήποτε περίπτωση, όλως ενδεικτικώς αναφερόμενη, στην οποία ήθελε θεωρηθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του διαδικτυακού τόπου, ότι η χρήση του διαδικτυακού τόπου του dreamy.gr από κάποιον επισκέπτη - χρήστη παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη νόμου ή κανονισμού ή τους κανόνες λειτουργίας του ή τους γενικούς κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις όλες ή οποιεσδήποτε πληροφορίες του επισκέπτη - χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων του dreamy.gr ή για την προστασία παραβιαζόμενων δικαιωμάτων τρίτων ή εν γένει για την παύση ή αποτροπή οποιασδήποτε παραβίασης. Σε περίπτωση αποστολής οιονδήποτε στοιχείων ή πληροφοριών στην ιστοσελίδα του dreamy.gr σε οποιαδήποτε μορφή για οποιονδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα ελληνική, κοινοτική ή διεθνή νομοθεσία και στους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών ηθών και εν γένει σε όλες τις σχετικές γενικές αρχές για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, την τροφοδότηση του διαδικτύου με οποιασδήποτε μορφής υλικό και για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει, καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα, παραποιημένα ή διασκευασμένα από τον επισκέπτη - χρήστη που προβαίνει στην αποστολή ή δημοσίευσή τους ή από άλλους, καθώς και να μην είναι αναληθή ή συκοφαντικά και να μην παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων. Τα δεδομένα αυτά ή οποιοδήποτε μέρος τους μπορούν να αρχειοθετηθούν ή να χρησιμοποιηθούν από το dreamy.gr για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στη πλατφόρμα της, στα χρονικά πλαίσια που περιγράφονται ανωτέρω, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση από οποιαδήποτε αιτία έναντι του dreamy.gr από τον επισκέπτη - χρήστη που τα παρέχει ή εν γένει παρέχει πρόσβαση σε αυτά, αφού η ίδια η εξασφάλιση πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο από τους διαχειριστές του συνιστά επαρκές και πλήρες αντάλλαγμα για τη διάθεση των πληροφοριών αυτών από τον χρήστη - επισκέπτη στον διαδικτυακό τόπο. Κάθε επισκέπτης - χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για την με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο και κατά πάντα χρόνο χρήση του dreamy.gr ή οποιουδήποτε μέρους του ή οποιουδήποτε στοιχείου του περιεχομένου αυτού και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται ουδείς επισκέπτης - χρήστης να χρησιμοποιεί το dreamy.gr με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής ζημία, φθορά ή βλάβη ή να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας ή μέρος αυτών, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν ή παρακωλύουν την πρόσβαση,  χρήση και την αξιοποίηση των υπηρεσιών ή του περιεχομένου του dreamy.gr ή οποιοδήποτε μέρος αυτών από οποιοδήποτε άλλο μέλος - επισκέπτη - χρήστη ή τρίτον. Απαγορεύεται στον επισκέπτη - χρήστη να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά κατάχρηση των υπηρεσιών μας ή του περιεχομένου μας, όπως όλως ενδεικτικώς προγραμματίζοντας συνάντηση με ειδικό, την οποία δεν τηρεί ή δεν προτίθεται να τηρήσει ή αποκτώντας πρόσβαση για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους ευλόγως οφείλει να το πράττει. Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη - χρήστη να δημιουργεί ψευδείς  λογαριασμούς με δόλιες, μη νόμιμες  ή αθέμιτες εν γένει προθέσεις, ή να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό κατά οποιονδήποτε χρόνο ή να συνδράμει άλλους σε έναν από τους ανωτέρω σκοπούς και εν γένει να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια παρεμφερή προς τις ανωτέρω ακόμη και μη ρητώς αναφερομένη στο παρόν. Το dreamy.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει κάθε εκ του νόμου ή από τους παρόντες όρους αξίωση, όπως όλως ενδεικτικώς την πλήρη αποζημίωση και ικανοποίησή του για κάθε ζημία του, θετική και αποθετική, περιλαμβανομένων ευλόγων δικαστικών εξόδων και αμοιβών, από την έστω και εξ ελαφράς αμελείας παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς, ή οποιασδήποτε των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη - χρήστη ή/και οποιονδήποτε τρίτον, ο οποίος τον συνέδραμε σχετικώς, και επίσης να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική εξώδικη ή δικαστική νομική ενέργεια ή διαδικασία, όπως ενδεικτικώς σε λήψη νόμιμων διορθωτικών ή ρυθμιστικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων και την αποκατάσταση της ζημίας του.

To dreamy.gr διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στο πλαίσιο της καλύτερης παροχής των κατόπιν γνωστοποίησης και κοινοποίησης προς τον εκάστοτε επισκέπτη - χρήστη, να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες ή και σε περισσότερες ή όλες σωρευτικώς: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει - διατηρεί καταγεγραμμένη κάθε επικοινωνία (ή μέρος αυτών) του επισκέπτη - χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των emails επικοινωνίας και των ερωτήσεων - απαντήσεων προς ειδικούς ή άλλα πρόσωπα, β) να ερευνά οποιαδήποτε καταγγελία, ιδίως αλλά όλως ενδεικτικώς σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού, γ) να αποφασίζει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει, να παύει την ανάρτηση ή να απαιτεί την απόσυρση μιας οποιασδήποτε επικοινωνίας και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του, δ) να αποσύρει κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια και όλως αναιτιολογήτως επικοινωνίες και αποσταλέντα από τον επισκέπτη χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που δύνανται να θεωρηθούν από οποιονδήποτε ως προσβλητικές, συκοφαντικές παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του dreamy.gr ή τις εκάστοτε ισχύουσες εφαρμοστέες διατάξεις ή δύνανται να προσβάλουν δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα τρίτων, ε) να διαγράψει κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια και όλως αναιτιολογήτως και χωρίς προειδοποίηση ή κοινοποίηση οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος και να αποκλείσει την πρόσβαση αυτού στον διαδικτυακό τόπο, όταν αυτό δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του dreamy.gr ή με οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα διάταξη.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους, και για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης ή ο δημιουργός έχουν ενεργό λογαριασμό προφίλ στη πλατφόρμα του dreamy.gr. Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος χρήστης ή δημιουργός απενεργοποιήσει τον λογαριασμό προφίλ από την πλατφόρμα της επιχείρησης, μπορεί να τον ενεργοποιήσει εκ νέου ανά πάσα στιγμή καθώς τα προσωπικά στοιχεία είναι ήδη καταχωρημένα στη πλατφόρμα της επιχείρησης, πλην οποιονδήποτε τροποποιήσεων, τις οποίες πρέπει αρχικά να γνωστοποιήσει στην επιχείρηση.

Εάν επιθυμείτε μόνιμη διαγραφή του προφίλ μπορείτε να στείλετε αίτημα διαγραφής στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Σε κάθε περίπτωση και συγκεκριμένα:

Για 1 έτος κρατούνται στη βάση δεδομένων της επιχείρησης τα στοιχεία της ταυτότητας του δημιουργού σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα διασταύρωσης προσωπικών στοιχείων και εν συνεχεία διαγράφονται με ασφάλεια.

Σε περίπτωση διαγραφής προφίλ από χρήστη ή δημιουργό, η επιχείρηση διαγράφει με ασφάλεια όλα τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία έχει καταχωρίσει στη βάση δεδομένων της και ενημερώνει μέσω email τον εν λόγω χρήστη ή δημιουργό, ότι εντός 48 ωρών η επιχείρηση θα διακόψει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία τιμολόγησης και η διεύθυνση email του χρήστη και του δημιουργού κρυπτογραφούνται για λόγους ασφαλείας με την εγγραφή του και τη δημιουργία προφίλ στην πλατφόρμα της επιχείρησης.

Το dreamy.gr εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την υποβαλλόμενη επεξεργασία, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με την χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων όπως αναφέρονται στη παράγραφο 9. Παρά την καλόπιστη και κάθε δυνατή προσπάθεια από το dreamy.gr για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε ένα ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ανοιχτό για το κοινό, ρητώς με το παρόν δηλώνουμε προς κάθε χρήστη - επισκέπτη ότι δεν είναι δυνατόν να εγγυηθούμε την πλήρη ή τέλεια ασφάλεια στη διαφύλαξη των πληροφοριών αυτών, και το dreamy.gr δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται ούτε αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν ακούσιες αποκαλύψεις προσωπικών δεδομένων ή μη ηθελημένη και μη νόμιμη πρόσβαση σε αυτά από τρίτους, και άρα το dreamy.gr δεν υπέχει καμία ευθύνη σχετικώς. Ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα εγγράφως το dreamy.gr σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιούνται χωρίς την άδειά του ή σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του οποιαδήποτε άλλη μη ηθελημένη και μη νόμιμη πρόσβαση σε αυτά. Σε τέτοια περίπτωση θα καταργήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας από το λογαριασμό σας και θα ενημερώσουμε τα αρχεία μας αναλόγως.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δήλωση Απορρήτου

Η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για την dreamy.gr. Γι’ αυτό και έχουμε αναπτύξει μια Δήλωση Απορρήτου η οποία καλύπτει το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, μεταβιβάζουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές απορρήτου μας και ενημερώστε μας αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες.

Αυτή η δήλωση απορρήτου ισχύει για όλες τις υπηρεσίες της dreamy.gr ή το λογισμικό μας.

Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες που ζητάμε όταν κάνετε την εγγραφή σας στο λογισμικό της dreamy.gr, απαιτούνται προκειμένου να σας προσφέρουμε τις επαγγελματικές υπηρεσίες μας.

Θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους μόνο για τους σκοπούς της εξυπηρέτησης της ανάγκης σας ώστε να σας παρέχουμε τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή μόνο με τη ρητή συναίνεσή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε ορισμένα επιτρεπόμενα τρίτα μέρη συμπεριλαμβανομένων μελών της δικής μας ομάδας, εξυπηρέτησης πελατών, έμπιστους συνεργάτες και δικούς μας επαγγελματικούς συμβούλους.

Θα θέλαμε και πάλι να τονίσουμε ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχουν τηρηθεί ακριβείς διαδικασίες ασφαλείας για την αποτροπή της κατάχρησης των προσωπικών δεδομένων και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Πρωταρχικός μας στόχος στη συλλογή πληροφοριών είναι να σας προσφέρουμε μια βελτιωμένη εμπειρία κατά τη χρήση της υπηρεσίας dreamy.gr. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα βάσει της αναζήτησης τους, ώστε να σας φέρουμε σε επικοινωνία με τον δημιουργό ή τον καταναλωτή, να  δείτε το ιστορικό των αιτημάτων/αγγελιών σας, τυχόν προσφορές που μπορεί να τρέχουν από εμάς, να αξιολογείτε τους δημιουργούς/καταναλωτές. Για την ασφάλεια όλων των χρηστών αλλά και βάση των νέων Ευρωπαικών νόμων περί Προσωπικών Δεδομένων. απαγορεύεται η μεταβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων δημιουργών/καταναλωτών που έχουν αντληθεί κατά την χρήση της υπηρεσίας, σε τρίτους. Μια τέτοια ενέργεια θεωρείται κακόβουλη και διώκεται ποινικά.

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί Internet Protocol (IP) διεύθυνση για να βοηθήσει στη διάγνωση προβλημάτων με τον εξυπηρετητή (server) υπολογιστή μας και για τη διαχείριση του λογισμικού. Η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται για να βοηθά στον εντοπισμό σας και να συγκεντρώνει ευρεία δημογραφικά δεδομένα. Η διεύθυνση IP σας δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες για εσάς.

Δύναται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να δημιουργήσουμε ανώνυμα αρχεία πληροφοριών, με εξαίρεση τις πληροφορίες που κάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία αναγνωρίσιμα.

Θα σας στέλνουμε πληροφορίες που σχετίζονται αποκλειστικά με τις υπηρεσίες μας και σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, αν η υπηρεσία μας έχει ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης, ενδέχεται να σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γενικά, δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις επικοινωνίες, οι οποίες δεν είναι διαφημιστικού χαρακτήρα. Αν δεν επιθυμείτε να τις λαμβάνετε, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε/διαγράψετε το λογαριασμό σας.

Από την άλλη πλευρά, μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη ορισμένων επικοινωνιών από το dreamy.gr όπως το newsletter μας κάνοντας κλικ στο «Unsuscribe» το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος ή στέλνοντας μας ένα email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σημειώστε ότι ακόμα κι αν διαγραφείτε ή εξαιρεθείτε, μπορούμε να σας στείλουμε ανακοινώσεις σχετικά με την αναζήτηση του δημιουργού (π.χ. email που σχετίζονται με την αποστολή νέου αιτήματος)

Εξυπηρέτηση πελατών

Με βάση τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μας παρέχετε, θα σας στείλουμε ένα email καλωσορίσματος για να επιβεβαιώσουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Επίσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προς απάντηση των ερωτήσεών σας, για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε, και για τη διαχείριση του λογαριασμού σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με email ή τηλεφωνικά, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο επισκέπτης - χρήστης αποδέχεται και δίνει τη συγκατάθεση του για την συλλογή την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή του ερωτήματος και του προσωπικού του ιστορικού, από το διαχειριστή της ιστοσελίδας, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα (ειδικούς), τα οποία έχουν συμμορφωθεί απόλυτα στους όρους και στις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας/παροχής των υπηρεσιών του dreamy.gr και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων. Επιπλέον, ο εκάστοτε επισκέπτης-χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι κατά την δημιουργία προφίλ και την δημοσίευση προσωπικών του δεδομένων στην πλατφόρμα του dreamy.gr  ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα προσωπικές του πληροφορίες και συγκεκριμένα η φωτογραφία, από τρίτους, όπως η Google και άλλες μηχανές αναζήτησης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο επισκέπτης χρήστης να επικοινωνήσει απευθείας με τις εταιρείες αυτές για τη διαγραφή των στοιχείων του, καθώς η επιχείρηση δεν υπέχει καμία ευθύνη ως προς αυτό.

Περαιτέρω ο διαχειριστής του dreamy.gr θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών - αποστολέων ερωτημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 2016/679 Γενικού Κανονισμού, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, οι δε χρήστες - επισκέπτες διατηρούν μεταξύ άλλων και τα δικαιώματα των άρθρων του 2016/679 Γενικού Κανονισμού, περί δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διόρθωσης ή διαγραφής αυτών και να ασκείται το δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων.

Ανεξάρτητα από το αν κάποιος είναι απλός χρήστης ή μέλος του dreamy.gr ή επισκέπτης, μπορεί να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα τροποποίησης ή διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων, το δικαίωμα να αντιταχθεί στη χρήση των προσωπικών του δεδομένων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία των χρηστών αλλά και τα δεδομένα που εισάγονται στην εφαρμογή είναι ασφαλή και απόρρητα. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Α. Αναγνώριση χρήστη

α) Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή είναι δύο: το Όνομα Χρήστη (username) και ο Κωδικός (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη. Δίνεται η δυνατότητα μεταβολής του προσωπικού Κωδικού όσο συχνά επιθυμεί ο χρήστης. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση μας, διαφορετικά δεν ευθυνόμαστε για την χρήση του Κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

β) Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL - Let's Encrypt. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού (αυτό γίνεται αυτόματα από το πρωτόκολλο ssl). Η κρυπτογράφηση και χρήση ssl είναι υποχρεωτική σε όλες τις σελίδες, είτε περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα είτε όχι.

Β. Back up

Κρατάμε καθημερινά εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων για την αποτροπή οποιασδήποτε καταστροφής (hardware failure). Τα αντίγραφα διαγράφονται αυτόματα από τα συστήματα μας έχοντας ως μέγιστο χρόνο ζωής τον ένα μήνα. Τα αντίγραφα αποθηκεύονται φυσικά στο ίδιο datacenter αλλά σε ξεχωριστή μονάδα αποθήκευσης, έχοντας ακριβώς τις ίδιες αρχές πρόσβασης και προστασίας όπως και τα πρωτότυπα δεδομένα. Τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται με κρυπτογράφηση, ώστε ακόμα και αν υπάρξει διαρροή τους, να μην είναι δυνατή η ανάκτηση τους.

Γ. Διαρροή δεδομένων

Αν υποπέσει στην αντίληψη μας οποιαδήποτε περίπτωση διαρροής δεδομένων, είτε από κακόβουλη επίθεση στα συστήματα μας, είτε από λάθος κάποιου χρήστη, οι κινήσεις μας είναι οι εξής:

α) Προσωρινή παύση της λειτουργίας της εφαρμογής, μέχρι να διασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε κενό ασφαλείας έχει κλείσει.

β) Άμεση ειδοποίηση των χρηστών για την παραβίαση, το μέγεθος της - και σε περίπτωση που το λάθος έχει προέλθει από κάποιο μέλος, τον πιθανό τρόπο αντιμετώπισης.

γ) Άμεση ειδοποίηση οποιασδήποτε αρχής είναι αρμόδια ανάλογα με το είδος της διαρροής (π.χ. σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης ειδοποιείται το τμήμα ηλεκτρονικών εγκλημάτων της ελληνικής αστυνομίας).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ COOKIES

H Επιχείρηση δύναται - και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται - στην ιστοσελίδα να μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση από τον επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη, όπως Όνομα Χρήστη (username) και Κωδικό (password) με σκοπό, κατά την επίσκεψή του ξανά στην ιστοσελίδα, να μην είναι αναγκαία η υποβολή των ανωτέρω δεδομένων για την είσοδο και πλοήγηση αυτού (του χρήστη) στην ιστοσελίδα. Αν θέλετε διακόπτετε τη λειτουργία των cookies του browser σας, ώστε είτε να διακόψετε τη ροή νέων cookies, είτε να ενημερώνεστε όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, είτε να απενεργοποιήσετε τα υφιστάμενα cookies. Εάν απορρίψετε τα cookies της παρούσας ιστοσελίδας, μπορείτε να εξακολουθήσετε να την χρησιμοποιείτε. Σε αυτή την περίπτωση, ενδεχομένως να περιορίζεται η χρήση μερικών από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας, ή ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε χρήση πλήρως όλων των δυνατοτήτων του δικτυακού μας τόπου. Ορισμένοι από τους συνεργαζόμενους ή ορισμένες από τις λοιπές ιστοσελίδες, που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας ενδεχομένως να χρησιμοποιούν cookies, στα οποία όμως δεν έχουμε καμία πρόσβαση ή έλεγχο και ως εκ τούτου δεν φέρουμε καμία ευθύνη για και από τη χρήση τους.

Τελευταία τροποποίηση: 24/5/2018

Επικοινωνία

 • Διεύθυνση:
  Κοκκίνη Χάνι,
  Ηράκλειο Κρήτης,
  Τ.Κ. 715 00

 • Email:
  dreamy_email

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας:
  +30 2810332112

Social media

Διακρίσεις/Προγράμματα

abchub-logo

Aegean-Startups-logo

nbg-business-seeds-logo

WomenDo-business-logo

Browse top selling WordPress Themes & Templates on ThemeForest. This list updates every week with the top selling and best WordPress Themes www.bigtheme.net/wordpress/themeforest

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα...